I händerna på några få – vetenskaplig illustration

Forskare från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet visar tillsammans med kollegor från USA, Australien och Europa att mer än 70 procent av världens utsläpp av växthusgaser kan spåras tillbaka till 100 företag. Fyra företag kontrollerar 84% av marknaden för bekämpningsmedel och fem företag producerar 48% av all lax som odlas.

Azote har hjälpt forskarna att illustrera resultaten genom infografik gjord av Jerker Lokrantz. Studien är publicerad i Nature Ecology and Evolution.

Jordens resurser i några få företags kontroll