Illustration och layout för Det klimatpolitiska ramverket: Rapport 2018 – Klimatpolitiska rådet

Riksdagen antog ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige i juni 2017. Ramverket omfattar nya klimatmål, en klimatlag och Klimatpolitiska rådet. Rådet är en myndighet i form av ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan, som syftar till att utvärdera om regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat – till exempel målet om noll utsläpp år 2045. Rådet ska även bidra till en ökad diskussion om klimatpolitik i samhället. I februari 2018 publicerade rådet sin första rapport. I rapporten presenteras det klimatpolitiska ramverket, rådets ledamöter och Klimatpolitiska rådets uppdrag. Rapporten redogör även för det klimatpolitiska ramverkets internationella sammanhang i EU och FN.

Azote stod för illustration och layout av Klimatpolitiska rådet första rapport 2018.

Från Klimatpolitiska rådet