Keystone dialogues

Keystone Dialogues är en serie möten mellan forskare och globala fiskeri- och akvakulturföretag. Keystone-dialogen syftar till att undersöka om ett litet antal ”Keystone Actors” (nyckelaktörer) har potential att omvandla det globala systemet för fiskeri och akvakultur.

Azote har utvecklat den visuella identiteten, producerat webbplatsen samt hjälper kunden löpande med bl.a. trycksaker och informationsmaterial till dialogmötena.

keystonedialogues.earth