Kommunikationsprodukter för svenska biosfärområden – Svenska Unescorådet & Biosfärprogrammet

Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommision för Unesco, och har i uppdrag att ge råd till regeringen gällande Unescos verksamhet och informera samt sprida kunskap om Unesco i Sverige. Unesco har utsett sju biosfärområden i Sverige. Dessa kan beskrivas som modellområden där nya metoder och kunskaper utvecklas genom att stimulera ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar samhällsutveckling. Detta görs bland annat genom forskning, samverkan och lärande. Biosfärprogrammet (UNESCO:s Man and the Biosphere Programme) är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram där natur- och samhällsvetenskap förenas för att på vetenskaplig grund förbättra relationen mellan människa och miljö. Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för biosfärområden att fungera som modellområden för hållbar utveckling, och därmed kunna nå en hållbar samhällsutveckling på sikt.

Azote har under många år arbetat för Svenska Unescorådet och gjort en mängd kommunikationsprodukter för svenska biosfärområden. Bland annat broschyrer, informationsfilmer samt uppdaterat logotyper. Azote var även redaktör för projektet Biosphere for Baltic.