ReThink

Illustrationer till magasinet ReThink, Resilience Thinking for Global Development, ett webbmagasin som riktar sig till praktiker som arbetar med bistånds- och utvecklingssamarbete med välskrivna artiklar om aktuell forskning.

Kreativt koncept och illustration av Elsa Wikander.

www.rethink.earth