Seafood Carbon Emissions Tool – Monterey Bay Aquarium och Dalhousie University

På uppdrag av The Monterey Bay Aquarium och Dalhousie University har Azote, tillsammans med Formatfabriken och den amerikanska byrån TASON, tagit fram ett verktyg som visualiserar forskningsresultat kring de koldioxidutsläpp som fiskeindustrin orsakar. Med hjälp av Seafood Carbon Emissions Tool kan du räkna på, utforska och jämföra vattenbruks ekologiska fotavtryck. Verktyget kommunicerar vad som i nuläget är känt om koldioxidutsläpp i samband med produktion av fisk och skaldjur.

Seafood Carbon Emissions Tool