Seedbeds of Transformation – logotype och grafisk form

Seedbeds of Transformation är en tvärvetenskaplig konferens där människor med olika perspektiv möts för att utforska transformation och SDG:er i Afrika. Konferensen ordnas av Future Earth, the South African Government Department of Science and Technology, the National Research Foundation of South Africa, och START.

Azote har tagit fram konferensens logotyp och grafiska formspråk.