Skansen – Baltic Sea Science Center

I april 2019 slog Baltic Sea Science Center upp dörrarna på Skansen. Där kan besökare bland annat djupdyka i Östersjöns fantastiska mångfald och ta del av utställningar som rör hur havet och människan är beroende av och påverkar varandra. Östersjöhuset består av utställningar, akvarier, lektionssalar och laboratorium. Baltic Sea Science Center växte fram med initiativ från BalticSea2020 och Skansen, och innehållet har utarbetats i samarbete med Stockholms Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Azote har varit kommunikationspartner i utvecklingen av utställningarnas innehåll och budskap samt för deras grafiska form; men även levererat bilder, illustrationer och animationer till kunskapscentret.

BSSC - Skansen