Urban Planet

Boken “Urban Planet” samla över 100 olika författare och handlar om hållbar stadsutveckling och framhäver förhoppningar och hinder på vägen och behovet av en parallell utveckling av forskning och system, om vi ska lyckas. Boken är resultatet av ett samarbetsprojekt inom Future Earth. 

Azote har gjort grafik, illustrationer och marknadsföringsmaterial åt projektet. Själva boken ges ut av Cambridge University Press och finns fritt tillgänglig för nedladdning

Urban Planet Book cover Urban Planet graphics Urban Planet Rollup