Visuell identitet för The Stockholm Climate Security Hub

The Stockholm Climate Security Hub är ett initiativ för att bistå Sverige och andra länder med kunskap för att kunna hantera de risker klimatförändringen innebär för mänsklig säkerhet, fred och hållbar utveckling. Med kompetensen från fyra ledande forskningsinstitut – Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholm International Water Institute (SIWI), Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) och Stockholm Resilience Center vid Stockholms Universitet (SRC) – bistår det med evidensbaserad insikt kring att bygga säkerhet och välstånd samt stärka resiliensen inför ett förändrat klimat.

Tillsammans med dessa fyra partnerna skapade Azote en visuell identitet för projektet. Azote har även utformat en webbplats, gjort roll-ups och tagit fram andra material till olika evenemang.