Waste Not

Illustration och grafisk form till projektet Waste Not.