Wayfinder.earth

Wayfinder är en guide för att arbeta med hållbar omställning med utgångspunkt i resiliensperspektivet. Utvecklad för GRAID, ett program vid Stockholm Resilience Center finansierat av Sida och USAID.

Kreativt koncept och illustration Elsa Wikander.

www.wayfinder.earth