Resilience 2017 – Grafisk form och webbplats

Stockholm Resilience Center har tillsammans med Resilience Alliance och andra partnerorganisationer anordnat hållbarhetskonferenser på en treårsbasis sedan 2008. Konferensen för 2017 hölls i Stockholm och samlade cirka tusen deltagare från hela världen; bland annat akademiska forskare och yrkesverksamma inom det politiska fältet. Fokus låg som tidigare på global hållbarhet och de utmaningar och möjligheter som människan står inför, men reflekterade även över de vetenskapliga framsteg som gjorts samt föreskrev spännande riktningar för framtida forskning.

Azote har tagit fram logotyp, grafisk form och designat webbplatsen för Resilience-konferansen 2017.

Resilience 2017