Webbplats för The Future Agricultures Consortium – APRA

The Future Agricultures Consortium är ett forskningskonsorti som utgörs av flera forskningsorganisationer med ett nätverk av 90 forskare runt om i världen. Tillsammans med brittiska University of Sussex driver de projektet APRA – Agricultural Policy Research in Africa. APRA är ett femårigt forskningsprogram som jobbar med frågor kring kommersialisering inom jordbruk för att stärka kvinnor, minska fattigdomen på landsbygden och förbättra livsmedels- och näringssäkerheten i Afrika söder om Sahara.

Azote har moderniserat konsortiets webbplats som använts aktivt men inte underhållits på tio år, och gett APRA en fristående sektion.

Apra