Webbplats för The Future Agricultures Consortium – APRA

The Future Agricultures Consortium är ett forskningskonsorti som utgörs av flera forskningsorganisationer med ett nätverk av 90 forskare runt om i världen. Tillsammans med brittiska University of Sussex driver de projektet APRA – Agricultural Policy Research in Africa. APRA är ett femårigt forskningsprogram som jobbar med frågor kring kommersialisering inom jordbruk för att stärka kvinnor, minska fattigdomen på landsbygden och förbättra livsmedels- och näringssäkerheten i Afrika söder om Sahara.

Azote har moderniserat konsortiets webbplats som använts aktivt men inte underhållits på tio år, och gett APRA en fristående sektion.

The Future Agricultures Consortium Apra The Future Agricultures Consortium logo